‘Nothing Compares To North Cyprus!’ - Tourexpi, sizler için turizmde olup bitenleri takip ediyor!Uluslararası
‘Nothing Compares To North Cyprus!’
Kuzey Kıbrıs turizmi şaha kalkacak!
‘Nothing Compares To North Cyprus!’

Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası çok verimli geçti: Yurtdışından büyük katılım ile gerçekleşen şuradan önemli kararlar çıktı.

Başbakan Tatar “Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalaması, gerçekçi bir hedeftir” diyerek adada turizm seferberliği başlattı. 

“KKTC Turizmi Geleceğini Planlıyor” sloganıyla Girne Karakum’daki Vuni Palace Otel’de yer alan şura Kuzey Kibrıs'ın turizmde kaderini değiştirecek nitelikte önemli öneriler paketi ile tamamlandı.

Başbakan Ersin Tatar, turizmi daha da geliştirebilmek için Kuzey Kıbrıs’ın çevre, tarih ve kültürünün dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

Sektör paydaşlarının üreteceği yaratıcı fikirlerden yararlanmanın Hükümete düşmüş bir şey olduğunu kaydeden Tatar, yeni fikirleri yaratmanın öneminin altını çizdi.

Harcama gücü yüksek turist

Kuzey Kıbrıs’ta yılda 1.3 milyon turist ağırladıklarını kaydeden Tatar, gecelemenin de önemli olduğunu, nitelikli, harcama gücü yüksek ve daha uzun geceleme yapabilecek turist getirmek gerektiğini söyledi.

Hedefimiz 3 milyon turist.

Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalamasının, gerçekçi bir hedef olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs spor merkezi olabir

Ülkedeki turistik tesislerde çalışan yerli işgücünün oranında bazı sıkıntılar olabileceğini, meslek okullarında daha fazla turizme ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, devlet politikası yapma noktasında çalışmalarının devam ettiğini, sağlık turizmi, spor turizminin de daha çok geliştirilebileceğini ifade etti.

Ülkedeki rakam ve yatırımlara bakıldığında turizmin gelişmekte olduğunun görüldüğünü kaydeden Tatar, direkt uçuş sayesinde turist sayısının 5 milyona çıkmasının da mümkün olduğunu ancak Güney Kıbrıs’ın bunu engellediğini vurguladı.

Direk uçuslar için baskı artıyor

KKTC’ye direkt uçuşlar için girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Tatar, KKTC’ye yılda 4 milyon geliş gidişin olduğunu, seyahat özgürlüğünün kısıtlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kimler Katıldı?

Turizm Şurası’nda açılış konuşmalarının ardından “Turizm Paneli” yer aldı. Panelde POYD başkanı Ülkay Atmaca Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öğmen yer aldı. TTGA üyeleri Murat Toktaş , Birol Akman , Türsab adına Numan Olcar TUROYD başkanı Ali Can Aksu ve Almanyadan gelen turizmci Hüseyin Baraner katıldı. 

Başarılı geçen Şura’nın ardından açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Şurada 200’den fazla karar üretildiğini, “Turizm Koordinasyon Ajansı ” oluşturulmasının gündeme alındığını duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Vuni Palace Hotel’de yer alan Turizm Şurası’yla ilgili açıklamasında, Üstel, Şuranın, kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini güçlendirmek adına gerçekleştirildiğini belirtti.

Şuraya katılarak iki gün boyunca değerli fikir, öneri ve tespitlerini paylaşan ve ülke turizmimize değer katan tüm katılımcılara teşekkür eden Üstel, Şurayla ilgili paylaşırken şöyle konuştu:

“Turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve turizm temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıların katıldığı Şuramızda toplam olarak 273 aktif üyenin katıldığı10 Komisyonda, verimli çalışmaların yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bu güne kadar gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı şura olma özelliği taşıyan organizasyonumuzda ülke turizmimizin geleceğine ilişkin pek çok kıymetli fikir ortaya konarak, geleceğe yönelik yeni stratejiler ortaya konmuştur. 

Şuramızda yapılan çalışmalarda, komisyon raporlarının bütünü değerlendirilmiş her bir komisyonun sorun tespitleri ve tavsiye kararları turizm planlaması ve politikası oluşturulması bağlamında analiz edilmiştir.”

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, ülkede yaşanan istikrarsızlığın, turizmimizin şu ana kadar sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulamamasının en önemli nedeni olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, sektörün de içinde yer alacağı bir karar mekanizması oluşturarak, turizmi bir devlet politikası haline getirmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Bu hedef doğrultusunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte hareket ederek turizmde atılım yapacağımıza inancım tamdır.

4 aydır hazırlık çalışmaları sürdürülen şuramızda 2 gün boyunca siyasi parti temsilcilerimiz, kamu, özel sektör, yüksek öğretim kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz yanında Türkiye’nin yetkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İngiltere ve Almanya’dan turizm temsilcileri, öğretim üyeleri ve turizm profesyonellerinden oluşan 273 aktif katılımcımız ile adeta bir turizm seferberliği gerçekleştirmiş olduk.

Ülkemizin turizm potansiyeli Kuzey Kıbrıs’ın cari açığını ve istihdam gereksinimini tek başına giderebilecek bir potansiyele sahiptir

Turizm gelirlerini daha da yukarıya çıkarmaya kararlıyız. 

Bu kapsamda özel sektör ile eş güdüm içinde çalışarak tam anlamıyla bir seferberlik ruhu içerisinde adımlar atacağımızı belirtmek istiyorum.”

Elde edilen ilk sonuçlar değerlendirildikten sonra, turizm strateji planının yürürlüğe gireceğini ve izleme komitesinin de oluşturulacağını açıklayan Bakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuramızda elde edilen sonuçlar sonuç kitapçığında kalmayacak; bunları eylem planına döndürecek ve bu eylem planlarını da sürekli olarak takip edeceğiz. Burada, özel sektörden, medyadan, ilgili kuruluşlardan da atacağımız adımların yakınen takip etmelerini rica ediyorum.

Ayrıca görevde bulunduğumuz 6 aylık süreçte sektörümüzü rahatlatmak adına 3 yıldır ödenmeyen tüm teşvik dosyalarını söz verdiğimiz gibi inceledik ve bir an önce ödenebilmesi için de gerek hükümet gerekse de konunun muhatapları nezdinde gereken girişimleri de yaptığımızı sizler vasıtasıyla kamuoyumuz ile paylaşmak istiyorum. 

Yine turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek amacı ile altı ayrı ilçe Belediyelerimiz ile birlikte tanıtım faaliyetlerini başlattığımızı ve fuarlarda da bölgesel tanıtımlar gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyorum. 

Turizmin diğer sektörlere olan katkısını artıracak tedbirlerin alınması ve gerekli adımların atılması için de çalışmalar yaptığımızı ve ayrıca Sanayi Odası ile KITOB’un bu anlamda yaptığı çalışmaları da destekleyerek katkı verdiğimizin bilinmesini istiyorum. 

Son olarak bakanlığımızın turizm istatistiklerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için yaptığımız çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak turizmimizin bilimsel veriler ışığında planlanabileceği bir döneme gireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum.”

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, şurada alınan kararların hazırlanacak sonuç ve değerlendirme raporu ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti ve şöyle dedi:

“Elde edilen sonuçlar arasında ülkede turizm faaliyetlerinin daha etkin yönetilebilmesi adına tüm turizm paydaşlarının katılımı ile “Turizm Koordinasyon Ajansı ” oluşturulması gündeme alındı.

Yeni bir havayolu şirketinin kurulması konusunu derinlemesine inceleyecek ve maliyetleri ortaya çıkaracak uzmanların yer aldığı bir komite oluşması önerildi. Buna ilaveten ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi için çalışmaların yapılması, özellikle deniz ulaşımının geliştirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

Gelirler bakımından en önemli turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi alanın yürütülebilmesi adına Bakanlığımıza bağlı bir özerk bir yapının kurulması gerekmektedir ifadesi de ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Büyük bir potansiyele sahip olan yat turizminin geliştirilmesi adına ülkemizin doğu ve batı bölgesinde kışlama yapılabilecek marinaların inşa edilmesi de önerilen sonuçlar arasında yer alıyor.

Ayrıca bir uluslararası turizm ve seyahat fuarının ülkemizde düzenlenebilmesi adına gerekli girişimlerin başlatılması da öne çıkan sonuçlar arasında.

Son olarak yerel iş gücünün turizm sektöründe istihdam edilebilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması önerildi.

Daha önceden de belirttiğim gibi Turizm Şuramızın ayrıntılı sonuç raporu komitemizin değerlendirmeleri sonucunda kamuoyu ile detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

Bu vesile ile değerli fikir ve önerilerini paylaşan tüm katılımcılara, komisyon başkanlarına, bilim kurulu üyelerine ve şuranın gerçekleşmesi için gayret gösteren Bakanlık personelimize, Organizasyon komitesin ve katkı koyan herkese teşekkür eder sonuçların ülke turizmimize hayırlı olmasını temenni ederim.”

Tanıtma grubunda konuşma yapan Dünya Kerdeş Kentler Turizm Birliği genel sekreteri Hüseyin Baraner yaptığı konuşmada:

Kuzey Kıbrıs'ın: Antakya, Mersin, Silifke Anamur, Gazipaşa, Alanya, Antalya, Kemer, Demre, Kaş Antalya hattında 20 yıl içersinde Doğu Akdeniz turizminin takriben yıllık 40 milyon pax sayısına ulaşabilecek yeni üçgeninde stratejik önemi her açıdan artmaktadır.

Akıllı müşterek stratejilere, verimli yüksek sinerjiye, doğa ve canlı dostu kalıcı şefkatli ve saydam ve sahici ürünlere ihtiyaç vardır.

Medeniyetler beşiğinde medeni anlayış/bakış/tutum ile çoktandır hakkımız olan "varlıklı olanların tarafı" da yerimizi almamız ivedidir.

Konu bana göre Doğu Akdeniz Kalkınma Planının en gerçekci boyutunu içeriyor: 

Turizm Şura"sındaki önerilerim:

Kuzey Kıbrıs'a yeni bir slogan:

Iddalı ancak sahici:

NOTHING COMPARES TO NORTH CYPRUS

Kuzey Kıbrıs için Antalya

ve yeni açılacak Çukurova havalimanlarında ķüçük terminal yaratılarak aynı "Miami'de karayip bağlantıları gibi" saat başı küçük gövde çevre dostu 70- 90 kişilik Embraer uçaklar ile saatbaşı dolmuş uçak

Terzi işi tam oturan tatil ve seyahat model ve dizaynlarının sahici, etik ve sürdürebilir yaklaşımlar ile gerçek bir ürün yelpazesine dönüşmesi: 

Iddia ve tahmin yerine gerçekçi piyasa/müşteri profili analizleri ve kalıcı segment kararlılığı anlayışı içersinde tanıtım pazarlama içerik merkezi ve ürün geliştirme merkezi takibi ile 

Nisan- Mayıs

Sanat meraklısı gezginlere 

Best Time

Best Location

Best feeling

Haziran-Temmuz-Ağustos

XXL Ailelere (çok çocuklu)

Aile porsiyonu mutluluk

Eylül-Ekim

Varlıklı Avrupalı çiftlere : Deniz kum güneş, arınma, wellness, spor, golf, gurmet

Flirt with Sun 

Be fit, be georgeous!

Kasım-Aralık-Ocak-Şubat

Avrupalı aktif emeklilere ( the most agefiendly island of the world) adı altında Lifeplus programların hazırlanması ve Avrupada kurumsal davet çağrısı yapılması ile ilgili önerilerde bulundu. (Tourexpi)

Resim: © Tourexpi


Copyright 2020 Tourexpi.com - Alle Rechte Vorbehalten | Impressum | Über Uns
1024 x 768 px ekran çözünürlüğünde en uygun Microsoft Internet Explorer 6.0 ve üzeri ile test edilmiştir.
Tourexpi, turizm haberleri, Reisebüros, tourism news, noticias de turismo, Tourismus Nachrichten, новости туризма, travel tourism news, international tourism news, Urlaub, urlaub in der türkei, день отдыха, holidays in Turkey, Отдых в Турции, global tourism news, dünya turizm, dünya turizm haberleri, Seyahat Acentası,